Styrk din virksomhed med ekstern virksomhedsrådgivning

Ekstern virksomhedsrådgivning

Virksomhedsrådgivning består af uvildig finansiel rådgivning af virksomheder. Virksomhedsrådgivning er relevant i mange sammenhænge – blandt andet i forbindelse med selskabsadministration, rekonstruktion af virksomheden og virksomhedsoverdragelse. De finansielle rådgivere kan derfor bestå med virksomhedsrådgivning i mange typer af opgaver.

Fordele ved ekstern finansiel rådgiver

Virksomhedens ledelse står for den administrative del af virksomheden, hvor der tages afgørende beslutninger for virksomheden.I små som store virksomheder kan der opstå udfordringer, som er svære at løse. Især i nystartede virksomheder kan der være mange gnidningspunkter, som kan være svære at løse for uerfarne beslutningstagere. Udfordringerne er tidskrævende og fjerner derudover fokus på selve virksomhedens projekter. For at være forberedt på at løse udfordringerne hurtigt og effektiv kan der modtages uvildig finansiel rådgivning fra en ekstern finansiel rådgiver, hvor ledelsen får erfaren hjælp til at håndtere udfordringerne. Den eksterne finansielle rådgiver har for det første stor erfaren med lignende sager samt kan bevare et objektivt perspektiv på problemløsningen. Der giver virksomhedens ledelse mere tid til at fokusere på virksomhedens værdier, hvor imens den finansielle rådgiver kan håndtere de organisatoriske beslutninger for virksomheden.

Troværdig selskabsadministration

En ledelse skal fremgå som troværdig, hvilket kræver, at beslutningerne skal tages på et korrekt grundlag. Det kan dog være uoverskueligt at have alle aspekter med i beslutningsprocessen, hvilket blandt andet også kræver korrekt udarbejdede budgetter. Her kan den finansielle rådgiver hjælpe med alt fra økonomistyring og udarbejdelse af budgetter til procesoptimering og bestyrelsesarbejde. Det skaber på den måde rene linjer, så beslutningsprocessen bliver taget på et gennemsigtigt grundlag uden skjulte aspekter.

Få sikret virksomhedens fremtiden

Det kan være svært at følge med markedets store krav om effektivisering og smalle budgetter. Langt fra alle virksomheder er rustet til at møde disse krav, og det kan af den grund kræve en rekonstruktion af virksomheden, hvis virksomhedens fremtid skal sikres. Det kan være utroligt svært for virksomhedens ledelse at skulle ændre arbejdsgange, afskedige medarbejdere og fjerne projekter, hvilket kan være nødvendigt i dårlige økonomiske tider. For at undgå disse problematikker kan virksomhedsrådgivere hjælpe med nødvendig rekonstruktion af en virksomhed, så virksomhedens økonomi kan blive stabil igen samt hurtigt komme i fremgang igen.

Vellykket virksomhedsoverdragelse

Finansiel rådgivning til virksomhedsoverdragelse er også nyttigt til at få overdragelsen til at forløbe korrekt. Den finansielle rådgiver kan guide dig som virksomhedsejer gennem hele processen, så der foretages et vellykket generationsskifte af din virksomhed eller overdragelse af virksomheden til en ekstern køber.

Troværdighed, integritet og løsninger, der holder

Din virksomhed vil i høj grad blive styrket gennem ekstern virksomhedsrådgivning uanset hvilke typer af rådgivning, du modtager. Din virksomhed vil afspejle en virksomhed med høj troværdig og integritet, som bygger på holdbare løsninger til at sikre din virksomhedens fremtid.

 

Core Advice A/S

Arrenakkevej 20 A

3300 Frederiksværk

Tlf: 22 20 22 32