Søger du en uddannelse inden for coaching?

coaching

I takt med den stigende efterspørgsel inden for coaching er der også kommet et øget udvalg af specialiseringer inden for coaching. Coaching er et utroligt spændende felt, som mange ønsker at uddanne sig inden for, da coaching er gavnligt i mange forskellige former for sammenhænge. Du kan blandt andet uddanne dig inden for coaching gennem den certificerede coach uddannelse i Århus, hvis du ønsker at rådgive og coache personer til at få en personlighedsudvikling og en øget livskvalitet. Her tilbydes der en professionel uddannelse med højt niveau, der sikrer at dine kommende klienter bliver coachet gennem evidensbaserede metoder.

Typer af uddannelse inden for coaching

Der er mange forskellige perspektiver inden for coaching, men der er særligt én type coaching, som er ekstra fremtrædende i forhold til tidens tendenser. Der er her tale om uddannelsen som psykologisk coach, som både anskuer bagvedliggende årsager samt fokuserer på positiv udvikling fremadrettet.

Som psykologisk coach bliver du i stand til at rådgive og coache personer, som søger en forbedring i hverdagen. Det kan være små eller store problemer, som påvirker hverdagen, hvilket de nødvendigvis ikke behøver at gøre. Du kan som psykologisk coach undersøge årsagen til dette samt videreformidle værktøjer, som dine kommende klienter kan bruge til at øge deres livskvalitet og få det bedre med sig selv. Gennem psykologisk coaching vil dine kommende klienter opleve en personlighedsudvikling, som både kan tackle akutelle problemer, men også hjælpe dem med at opnå andre mål på længere sigt.

Det er muligt at vinkle din uddannelse til dit nuværende erhverv, men du kan blandt andet også specialisere dig inden for parforhold gennem couples coaching. Mange personer indgår i et forhold, og der kan eksempelvis let opstå stress eller udfordringer i forbindelse med børneopdragelsen, hvis der i forvejen er problemer i parforholdet. Det er derfor gavnligt for dig som coach at have en specialisering inden for parhold, så du bliver endnu bedre til at hjælpe dine klienter til at blive i stand til at klare hverdagslivets udfordringer.

Uddannelsens forløb

Gennem uddannelsen som psykologisk coach vil du løbende blive præsenteret for evidensbaserede metoder og teorier fra professionelle coaches. Dette vil blive kombineret med praktiske øvelser, hvor du har mulighed for at lære og afprøve de forskellige metoder og teorier. Du vil herigennem gennemgå en kreativ proces, hvor du selv har stor indflydelsen på læringsprocessen. Uddannelsen tilbydes til alle med interesse inden for psykologisk coaching, og du vil derfor på den tværfaglige coach uddannelse i København møde personer med forskellige uddannelsesbaggrund. Dette kan udnyttes til at skabe en dynamisk og tværfaglig undervisningsmiljø, hvor du kan få et stort undervisningsudbytte.

COACHSKOLEN Aarhus
Thit Jensens Gade 20, 3.tv
8000 Århus C
29 71 30 80