Sæt kurs mod succes med målbevidst projektstyring

Faglig viden om projektets område er desværre ikke nok til at sikre et succesfuldt projekt. Med stor faglig viden om et projekt kan projekts formål virke indlysende for de involverede i projektet, men projektets formål skal formidles og tilrettelægges på den rette måde for at opnå succes. Nøglen til et succesfuldt projekt er viden om markedet og dets udvikling, så projektet kan klare de aktuelle udfordringerne og den konkurrence, der er på markedet.

Projektstyring

Ekstern hjælp til projektstyring

Det er muligt at få ekstern hjælp fra en effektiv projektstyring konsulent med erfaring inden for planlægning og rådgivning af projekter. En konsulent med speciale i projektstyring har nødvendigvis ikke den store faglige viden om projektet, men kan med stor fordel bruge sine redskaber til at markedsføre projektet. Projektkonsulenten overtager derfor ikke den fulde ledelse på projektet, men arbejder i stedet sammen med virksomheden, så projektlederens viden kan kombineres med virksomhedens projekt og ambitioner.

Sådan foregår det

Projektkonsulenten vil gennem projektstyring sørge for, at projektet får en positiv opstart, så der skabes et godt grundlag for projektets fremtid. Det er også muligt at få hjælp senere i processen, hvis projektet allerede er opstartet uden den ønskede succes. Uanset hvornår konsulenten bliver tilknyttet til projektet vil der blive udarbejdet en plan, som passer til virksomhedens målsætninger. Med konsulentens store erfaring gives der rådgivning, så målsætningerne tilpasses til de aktuelle omstændigheder. Denne rådgivning har konsulenten netop gode forudsætninger for at give som ekstern projektstyrer til projektet, da arbejdsprocessen anskues med et professionelt øje. Herigennem kan der rådgives om effektivisering af arbejdsgange, så arbejdsprocessen kan optimeres. Det gør det lettere at overholde budgettet og tidsplanen, så udfordringerne i projektet hurtigt kan løses. Gennem kommunikation mellem konsulenten og virksomheden vil der ydes hjælp til hele eller dele af projektforløbet alt efter ønske.

Opfyldelse af målsætninger og nye målsætninger

Med fokus på effektivitet er det muligt at få fokuseret projektets formål. Det kan dog være svært at prioritere ressourcerne i et projekt, som der er blevet arbejdet længe på. Med konsulentens objektive viden kan de unødvendige aspekter skæres fra for at få opfyldt projektets målsætninger. Efter opfyldte målsætninger kræves nye målsætninger for at videreudvikle projektet, så projektet tilpasses efter efterspørgslen. Til de nye målsætninger kræves nye idéer, hvor der kan fås rådgivning til projektudvikling fra en konsulent med særlig viden om optimering af projektet. På den måde er projektstyringen ikke kun til gavn for at få projektet styret i den rigtige retning og opnå de fastsatte målsætninger, men også til gavn for at videreudvikle projektet og opnå nye målsætninger.

 

Pekas Consulting ApS

Kærgade 21

8940 Randers SV

40 94 00 43