Forandringsledelsens faldgruber

Forandringsledelse

Ledelse kan foregå på mange forskellige måder, hvoraf blandt andet forandringsledelse er begyndt at vinde frem i mange virksomheder. Forandringsledelse er et værktøj til at støtte virksomhedens medarbejdere i forbindelse med forandringer i virksomheden. Det henvender sig blandt andet til virksomheder, som skal gennemgå fusionering eller ændringer mellem afdelinger, så der skal ske ændringer i arbejdsfordelingen. Her er forandringsledelse en stor hjælp, da metoden kan bruges gennem hele forløbet, hvor forandringen foregår. Du kan derfor hjælpe dine medarbejdere og din virksomhed godt på vej i en forandringsproces ved at benytte effektiv forandringsledelse til håndtering af processen.

Forandringsledelse som forebyggende tiltag

Med forandringsledelse er det blandt andet muligt at forberede dine medarbejdere på en kommende forandring i virksomheden. Forandringsledelsen fokuserer derfor på at gøre dine medarbejdere omstillingsparate, så der sker en blød overgang fra gamle til nye arbejdsprocesser. Gennem strukturerede rammer er det muligt at skabe gode forudsætninger for, at der skulle undgå gnidninger mellem medarbejdere og eventuelt nye medarbejdere i forbindelse med fusionering af virksomheden. Det kan lykkedes ved at udvikle en gennemarbejdet plan for, hvordan processen skal forløbe. Gennem præcis kommunikation er der ingen misforståelser og manglende information, som kan skabe forvirring og bekymring blandt dine medarbejdere.

Forandringsledelse under forandringsprocessen

Selve forandringsprocessen er også i høj grad afhængig af klar og direkte kommunikation, så der er skabt forståelse for, hvordan processen skal forløbe. Her skal der også gives plads til dialog, så alle medarbejdere kan tilkendegive sine præferencer, da ingen kender bedre til arbejdsopgaverne end dine egne medarbejdere. Det vil også skabe mulighed for innovation og forbedring af arbejdsopgaverne, hvor der også gives mulighed for yderligere kompetenceudvikling i forbindelse med forandringsprocessen. Kommunikationen skal foregå begge veje, så dine medarbejdere og dig selv i fællesskab kan få en succesfuld forandringsproces.

Sådan sikrer du forandringsledelse uden faldgruber

Beskrivelsen af forandringsledelse kan de fleste se idéen i, men det er desværre svært at få metoden gennemført uden faldgruber, som let opstår i forbindelse med forandringsprocesser. Du kan derfor sikre dig at kunne håndtere forandringsledelse uden faldgruber ved, at du som leder af virksomheden lærer om forandringsledelse og Change Management, så du bruger de korrekte redskaber til at lede din virksomhed igennem processen. Det er muligt at modtage undervisning af dette gennem erfaringsrige virksomheder, som har stor viden om effektiv forandringsledelse og andre former for ledelse. Du skaber således de bedste muligheder for forandring i din virksomhed samtidigt med, at du passer godt på dine medarbejdere ved at skåne dem for forandringsledelsens faldgruber.

Comentor A/S
C.W. Obels Plads 16
9000 Aalborg
26 42 00 00